Hipofiz Doku Aksları
Yeni yapılan çalışmalar hipofiz bezinden salgılanan   TSH, ACTH, büyüme hormonu gibi hormonlaron sadece salgı bezinden hormon salgılatmadıklarını ayrıca direk dokulara etki ederek çeşitli fizyolojik etkiler ortaya çıkardığını ortaya koymuştur. TSH, FSH, ACTH, prolaktin, oksitosin ve AVP  hormonları kemiğe direk etki ederler. FSH  hormonu salgısı azalınca kemik kitlesi artar ve vücut yağı azalır. TSH ve oksitosin hormonlarının kemiğe bağlandıkları gösterilmiştir. Hipertiroidi de görülen kemik erimesi sadece tiroid hormon fazlalıından değil kısmen TSH azlığından ileri gelir.Çünkü TSH hormonu kemik yapımını  artırır. 

FSH hormonu kemikte osteoklast denen hücrelere bağlanarak kemik yıkımını artırır. Kadınlarda serum FSH 35 IU/L  üzerinde olduğu hipergonadotropik amenore (adet kesilmesi) denen hastalık  durumunda  kemik erimesi hipogonadoropik amenore  denen ve FSH <8 IU/L olduğu duruma göre daha fazladır. Yani FSH arttıkça kemik erimesi artmaktadır. 

Büyüme hormonu da IGF-1 olmaksızın kemik yapımını artırır. 

Oksitosin hormonu da kemik yapımını artırmaktadır. 

Prolaktin fazlalığı da osteoporoz yapar. 

Sodyum düşüklüğünde oluşan osteoporoz artan AVP ve aldosteron nedeniyle olur. 

FSH hormonunu bağlayan reseptörler ayrıca yağ dokusunda bulunur. Yani FSH hormonu yağ dokusuna bağlanır. FSH arttıkça yağ kitelesinde artma , yağsız kitlede azalma olur.  TSH hormonu da direk olarak yağ dokusuna bağlanır. TSH arttıkça yağ dokusu artar. Oksitosin ise yağ miktarını azaltır. Oksitosin azalınca iştah artar.
×