Doğum Kontrol Haplarında Progesteron Değil Progestin Vardır
Doğum kontrol haplarında gerçek progesteron yoktur. Progestin vardır. Progestinler progesteron değildir.   Bu ilaçlarda bulunan progestinler drospirenone, levonorgestrel veya medroksiprogesterondur. Bunlar progesteronla aynı şey değildir. Bu ilaçlar aslında progesteron yetmezliği yapar. 

Doğum kontrol haplarında ve hormon replasman tedavisinde  kullanılan  progestin (levonorgestrel) , progesteron ve testosteron kimyasal yapıları aşağıda verilmiştir. Levonorgestrel yapı olarak testosterone benzer. O yüzden de saç dökülmesi yapabilir. 

Progestinler progesteronun aksine  kan pıhtılaşmasını artırır, saç dökülmesi yapabilir, ankisiyete ve depresyona neden olabilir ve meme kanseri riskini artırırlar. 

Yüksek androjen endeksli doğum kontrol hapları: Bunlar kanda erkeklik hormonlarını artırır.  Bazılarında sentetik progestinler vardır. Yüksek androjen endeksli demek testosteron benmzeri etkisi olan demektir. Androjenik etkisi fazla olan progestinler şunlardır: medroksiprogesteron asetat, levonorgestrel, norgestrel, etonogestrel. Tüylenme varsa  ve kanda andojenler yüksekse  doğum kontrol  hapı kesilmelidir. 

Düşük Androjenik endeksli doğum kontrol hapları: drospirerone,, norgestimate, cyproterone ve doğal progesteron. Doğal progesteron anti-androjenik etkiye sahiptir. Bunlar 5 alfa redüktaz enzimini bloke ederler. 
×