FSH ve LH Hormonlarının Yumurtalıktaki Etkisi

Yumurtalıkta LH hormonu teka hücreleri ve granulosa hücrelerine etki eder. Menstruasyonun folliküler fazında  LH hormonu teka hücrelerine etki ederek  androstenedion üretimini sağlayan enzimlerin sentezini artırır. 

Teka hücresinden salınınan androstenedion  hemen yanında bulunan granulosa hücrelerince alınır ve orada aromataz enzimiyle östrone ve daha sonra 17 betahidroksidehidrogenaz enzimiyle  östrodiole çevrilir. 

Granulosa hücrelerinde bulunan bu iki enzim FSH hormonunca düzenlenir. Böylece FSH ve LH hormonları koordineli bir şekilde östrojen üretimi yaparlar. 

Siklusun ortasıonda yükselen LH hormonu  hem ovulasyonu (yumurtlamayı) sağlar hem  korpus luteum oluşumunu sağlar. LH etkisiyle granulosa hücrelerinden progesteron salgılatan enzimleri uyarır. 

Kanda artan östradiol hipotalamustan GnRH salınımını bloke eder. Ancak östrodiolun GnRH salınımını stimüle edici etkisi de bulunmuştur. Hipotalamusta bulunan Kisspeptin  ve nörokinin B,  GnRH salınımını artırırken Dynorphin ise azaltmaktadır. 
Şekil: Yumurtalıkta yumurta gelişimi.
×