Östrojen ve Progesteron Sentezi ve Yıkımı

Bunlar steroid yapıda hormonlardır ve kolesterolden yapılırlar. Sentez sırasında önce progesteron ve testosteron oluşur. Folliküler fazda testosteronun tümü ve progesteronun bir kısmı granulosa  hücrelerinde  östrojenlere dönüşür. 

Yumurtalam sonrası oluşan luteal fazda ise progesteron çok fazla oluşur ve  daha çok dönüşümle östrojen gelişir. Erkeklerde oluşan testosteronun 15 de biri kadar testosteron overden salgılanır. 

Östrojen ve progestreron kanda albümine bağlanarak taşınır. Karaciğerde östrojen glukuronat ve sülfat ile birleşir ve bunların beşte biri idrarla atılır. Karcaiğerde östradiol ve östron daha zayıf  östrojenik olan östriole dönüşür. 

Karaciğer fonkisyonu bozulursa östrojen aktivitesi artacağından (zayıf östriole dönüşüm olmayacağından)  bazen hiperöstrojeniz oluşur.  Progesteron salınır salınmaz hemen birkaç dakika içinde  diğer steroid hormonlara dönüşür ve bunların progesteron etkisi  (progestronik)  yoktur. 

Progesteron sonunda pregnanediol e dönüşür. Orijinal progesteronun yaklaşık % 10’u idrarla pregnanediol olarak atılır. İdrarla pregnanediol ölçümü yaparak  vücutta  oluşan progesteron yapımı tahmin edilebilir. 

×