Yumurtalıktan Salgılanan Diğer Hormonlar
Ovaryumdan 2 tip hormon salgılanır:

1. Steroid tip hormonlar: östrojen, androjen ve progesteron
2. Peptid yapısında olan hormonlar: Anti müllerien hormon, inhibin, aktivin, follistatin, İGF, relaksin, tranforming growth faktör beta, fibroblast growth faktör, epidermal growth faktör, 

Menapozdan sonra aktivin artar, follistatin aynı kalır.

Anti-Müllerien Hormon ovaryumdak antral folliküllerin granulosa hücrelerinden salgılanır.  Follikül gelişimini artırır ve kanserleri önler.  Menapoz sonrası AMH olmaması kansere eğilimi artırır. Diğer adı müllerien inhibiting substans (MIS) dır. 

İnhibin hormonu antral follikül   granulosa hücrelerinden  folliküler fazda salınır ve follikül gelişimini sağlar.  Tümör gelişimini önler.FSH salınımını kontrol eder. 

Overlerin granulosa hücrelerinden FSH hormonunun etkisiyle  IGF-1 salınır. Karaciğerden sonra en fazla IGF-1 overden salgılanır. IGF-1 ve TGF-beta ile beraber kemikleri korur. 

Relaksin hormonu beyin, kalp ve böbreklerde etkisi vardır. Nitrik oksit salgılatarak damarı genişletir. Rekombinat human rteaksin (Seralaksin)  akut kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmıştır
×