Gizli Şeker

Açlık kan şekerinin 90 ile 126 mg/dl arasında olmasına  ‘’Açlık Kan şekeri Bozukluğu’’ adı verilirken, kan şekerinin yükleme testi (OGTT) sırasında (75 gram glukozla yapılan şeker yükleme testinde)  2. saatte 140 ile 199 mg/dl arasında çıkmasına ise '‘ Şeker Tolerans Bozukluğu’’ veya ‘’Gizli Şeker’’ adı verilir. 

 İşte hem açlık kan şekeri bozukluğuna hem de glikoz tolerans bozukluğuna  ‘’Pre-Diyabet’’ adı verilir. ‘’Pre’’ sözcüğü latince  ‘’ön’’  veya ‘’erken’’ anlamına gelmektedir. Diğer bir deyimle şeker hastalığının ön veya erken devresi demektir. 

Bu kişilerde diyabeti önleme programı ile (Akdeniz diyeti, egzersiz ve fazla kiloların verilmesi) hastalık geriletilebilir veya ortaya çıkması geciktirilir.  

OGTT sırasında 1. Saat kan şekeri 153 ve üzeri ise gizli şeker vardır. Açlık insülini 10 ünitenin üzerinde  ise insülin direnci başlamış demektir. HbA1c de bu konuda bize bilgi verir. 

×