Erkeklerde Testosteron Azlığı Salgını
Erkeklerde seks hormon  (testosteron) azlığı  puberte öncesi başlar (ergenlik  başlamadan)   ya da erişkin yaşta  gelişebilir. Testosteron yetmezliğine hipogonadizm denir. 

A) ERGENLİK ÖNCESİ BAŞLAYAN  HİPOGONADİZM
B) ERİŞKİNDE TESTOSTERON EKSİKLİĞİ
I) HİPOGONADİZM 

Erkeklerde seks hormon azlığı, sperm olmaması ve seks organları gelişimin yetersizliği yani tıp dilindeki adıyla hipogonadizm  ya hipofizden FSH, LH hormon salgısının az olmasından kaynaklanır ya da testislerin hasarı veya hastalığı sonucu oluşur. Sonuçta  her iki  durumda da bu kişilerde kanda testosteron hormon azlığı vardır.

Klinik Belirti ve Bulgular:

Seks hormon (testosteron)  azlığı ergenlik öncesi olabildiği gibi erişkin yaşlarda sonradan da gelişebilir. Bu kişilerde  testosteron hormon azlığı, çocuk olmaması veya her ikisi  birlikte olabilir. 

Ergenlik öncesi dönemde  seks hormon azlığı varsa  bu  kişilerde şu şikayetler olur:

Testis ve penis küçüklüğü
Sakal çıkmaması
Koltuk altı ve ve  penis etrafı  kılların seyrek olması
Vücut alt ve üst bölümlerinin orantısızlığı ( tepe-pubis/pubis-topuk oranı <0.92 olması)
Erkek tipi kas yapısının oluşmaması
Memelerde büyüklük (Jinekomasti)
Sesin ince olması 
Enerji azalması ve halsizlik
Önikoid yapı denen boyun uzaması, kulaç (kol açıldığında uzunluk)  boyunun boydan 2 cm fazla olması, Bazı kişilerde koku alma bozukluğu
Psikolojik değişiklikler, depresyon
Kaslarda zayıflık
İnsülin direncinde artma, kilo alma ve diyabet riski

Hipogonadizmin Nedenleri:

Hipogonadizm yani testosteron eksikliğinin hipofizer ve testise bağlı nedenleri vardır:

Hipotalamik-Hipofizer Nedenler:
Hipofiz tümörleri
Hipofiz yetmezliği
İzole FSH veya LH  hormon yetmezliği
Prolaktin hormon fazlalığı
Bazı ilaçlar: Morfin, kortizon gibi ilaçlar 
Hemokromatozis: kanda demir fazlalığına bağlı bir hastalık.
Kallman sendromu (koku alma bozukluğu ve hipogonadizm)
Üre yüksekliği
Sistemik hastalıklar

Testis Hastalıkları:
Klinefelter sendromu denen genetik hastalık (47 XXY)
Her iki testis yokluğu (anorşi)
Travmaya bağlı testis hasarı
Kriptorşidizm (testisin yukarda olması)
Sertoli cell only sendromu
Orşite bağlı testis hasarı (kabakulak sonrası gibi)
Radyoterapi veya kemoterapi
Toksik maddelere maruz kalma

Laboratuvar  tetkikleri

En iyisisi total testosteron, serbest testosteron ve SHBG ölçünü yapmaktır. Total testosteron ölçümü yanıltıcı sonuçlar verebilir. Total testosteronu normal seviyede olduğu halde serbest testpsteronu düşük çok hasta vardır.  SGBG yüksek ise serbest testosteron düşük olmasına rağmen total normal çıkabilir. SHBG yaşla birlikte arttığından yaşla birlikte total  testosteron ölçümünü hatalı hale getirir. Ancak total tetosteron düşükse o kişide testosteron eksiktir. Serbest testosteron ölçümü en iyi testtir. 

Diğer bir metot hesaplanmış serbest testosterondur. Bunun için Total testosteron, SHBG ve albümin sevilerine ihtiyaç vardır. Bunlar bilgisayrada girilerek otomatik olarak hesaplanır. Pratik değildir. 

Serum FSH ve LH konsantrasyonları ölçülür. Bunlar yüksek ise hipogonadizm yani seks hormon bozukluğu testis hastalığına bağlıdır (primer hipogonadizm). FSH ve LH düşük ise hipogonadizm hipofiz  veya hipotalamus kökenlidir denir (hipogonadotropik hipogonadizm).

Hipogonadizmi olan hastalarda kanda prolaktin hormonuna da bakmak gerekir. Prolaktin yüksekliği olan kişilerde de seks hormon azlığı oluşabilir. 

Testis hastalıklarına bağlı seks hormon bozukluğunun en önemli nedeni Klinefelter Sendromu denen genetik bir hastalıktır. Bunun teşhisi için kromozom analizi yapılır. Bu hastalıkta kromozom tetkikinde 47 XXY bulunur. Normalde 46 XY dir. Yani bir X kromozomu fazladır. 

Erişkin hastalarda ve gençlerde spermiogram yapılabilir. Sperm azlığı hipogonadizm hastalığı yönünden önemli bilgi verir..

Tedavi

Tedavide amaç  seksüel gelişimi sağlamak,  kemik erimesini önlemek, ereksiyon problemini düzeltmek ve çocuk sahibi olmayı sağlamaktır. 

Hastanın durumuna göre testosteron ilaçları veya FSH, LH ilaçları kullanır. 

II) ERİŞKİN ERKEKLERDE TESTOSTERON EKSİKLİĞİ  VE ANDROPOZ

Erkeklerde kan testosteron düşüklüğü 40’lı yıllarda başlar ve 50’li yıllarda artar.  Ancak Diyabet, obezite, kalp hastalığı ve bağırsak mikrobiyata bozukluğu  gibi hastalıklarda daha sık testosteron eksikliği görülür.  Total testosteron seviyesinin  250-350 ng/dl arasında olması düşük testosteron seviyelerini gösterir. Ancak bunun  optimal  olarak 400 ng/dl üzerinde olması gerekir. Obeziteki testosteron düşüklüğü zayıflamayla düzelir.  Yapılan bir çalışmada 45 yaş üzerindeki 13.8 milyon erkeğin % 38.7’sinde testosteron düzeyleri  <300 ng/ dl bulunmuştur yani düşüktür. Yaşları 20-35 yaş arasındaki erkeklerde  ise % 3-8 arasında hipogonadizm saptanmıştır.

Düşük testosteronu olan erkeklerde  kalp damar hastalığı, kalp krizi, inme (felç geçirme) diyabet, ereksiyon problemi, metabolik sendrom, osteoporoz, kırık riski, Alzheimer, obezite ve ölüm  riskinin fazla olduğu saptanmıştır. 

Düşük testosteronu olan kişilerin çoğunda kilo fazlalığı, düşük HDL kolesterol, tansiyon yüksekliği, diyabet, bağırsak mikrobiyata bozukluğu, CRP yüksekliği sık görülür. O nedenle  testosteron düşüklüğü  birçok hastalık, genel sağlık ve kalp hastalığı riski için bir markerdir.  

Testosteron yetmezliğinin tedavisiyle kiloda azalma, insülin direncinde düzelme ve seksüel şikayetlerde düzelme olur. 

Erişkin yaşta görülen veya başlayan  testosteron yetmezliği  geriye dönebilen fonksiyonel yetersizlik veya hipogonadizm halinde olabilir. Bu hipogonadizm tipinde hipotalamus-hipofiz-testis aksında  baskılanma vardır ve organik nedenlerden daha çok görülür. Bu fonksiyonel nedenler besin yetersizliği, Tip 2 diyabet, obezite, hiperprolaktinemi (prolaktin hormon yüksekliği), glukortikoid (kortizon) kullanımı, aşırı egzersiz, androjen, progestin, östrojen kullanımı, GnRH agonistleri kullanımı  olup hipofizer hipogonadizm yapar. 

Perfloroalkil bileşiklerinin (PFC) erkeklerde testislerde toksik etki yaparak kısırlık yaptığı, spermleri azalttığı  ortaya konmuştur. 

Erişkin yaşta testosteron  azlığı gelişirse bu kişiler şu  şikayet ve belirtiler oluşur: 
Kas kitlesinde ilerleyici azalma
Libido (cinsel istek) kaybı
İmpotans (ereksiyon kaybı veya azalması)
Orgazm olma zorluğu
Sperm sayısında azalma, meni de azalma
Menopoz benzeri sıcak basmaları
Kemik erimesi (osteoporoz) ve kırık riskinde artma
Enerji azalması ve halsizlik
Kilo alma eğilimi, göbekte yağlanma
Kaslarda zayıflama
Kalp hastalığı riskinde artma
Depresyona girme eğilimi
Uykusuzluk
Konsantrasyon bozukluğu, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama
Özgüvende azalma
Karamsarlık artması
Ciltte kuruluk ve  kırışıklık başlaması
Aşırı terleme, sıcak basması 
Tüylerde azalma
Sürekli halsizlik
Memelerde büyüme
Sırt ve bacak ağrıları
Menide azalma ve kıvamında değişiklik
Kansızlık (anemi) 
Sabah sertliğinde azalma
Enflamatuvar hastalıklarda artma
Kemiklerde erime

Erişkin yaşta  testis fonksiyonların kaybı şikayet ve klinik bulguların daha yavaş gelişmesine neden olmaktadır. Vücut kıllarının uzaması genellikle yavaşlar fakat ses değişmez, penis ve prostatın büyüklüğü gerilemez; saç dökülmesi olmaz.  Seks hormon azlığı genellikle  çocuk olmaması yani kısırlık  nedenlerinin araştırılması   sırasında ortaya çıkmaktadır.

Erişkin yaşta testosteron eksikliği olanlarda seste incelme olmaz.

TEŞHİS

Teşhis için  spermiogram, FSH, LH, prolaktin, serbest testosteron, DHEAS, SHBG, E2 , PSA düzeylerine, tiroid hormonlarına, kan şekeri ve kan yağlarına bakılır. Total testosteron 400 ng/dl nin altındaysa (normalde 300-900 arası)   veya hesaplanmış free testosteron (biyolojik aktif testosteron)  65 pg/ml (225 pmol/L) den düşükse veya serbest testosteron direk ölçümü <15  pg/ml ise  testosteron düşük olarak kabul edilir. Optimum olarak total  testosteronun 400 ng/dl üzerinde olması gerekir. Ancak testosteron ölçümleri sıkıntılı olabildiğinden SHBG de bakılabilir.  Ölçümlerin normal aralıkları  da laboratuvardan laboratuvara değişir. Ayrıca  kanda çinko, mağnezyum, D vitamini düzeyleri ölçülmelidir. 

Total testosteronu normal olduğu halde serbest testosteron düşük olabilir. Bunlarda SHBG yüksek, serbest testosteron düşük, total testosteron normaldir. 

Testosteronu düşük kişilerde kanda enflamasyon  (iltihap)  işaretleri olan CRP , TNF-alfa ve IL-6 artar. 

LH ölçümü  hipofizer hipogonadizmde bazen normalin alt sınırında   olabilir. Hipofiz kitlelerinde ilk önce LH ve FSH da bozulma olur. Diğer hipofiz hormonlarında da artma veya eksiklik varsa hipofiz MRI çekilir. LH’sı normalin alt sınırında  veya düşük olan  hastalarda prolaktin bakılır. Prolaktin yüksekliği LH salgılanmasını baskılar. LH 4 den küçükse  büyük ihtimal hipofiz kökenli bir sorun olabilir.  Ancak yaşla birlikter testosteronu düşük olan erkeklerde LH hormonu  normal aralıktadır. 

Yaşlılıkta LH ya testis cevabında  bozulma olduğundan miks hipogonadizm olabilir. Lh normal testosteron düşük çıkar.  Obezitesi olan erkeklerde karındaki yağlarda   aromataz enzim aktivitesi arttığından testosteron daha çok östrojene dönüşür. Dolaşımdaki fazla östrojen ve yağlardan salınan adipokin hormonlar testosteron düşüklüğüne hipofizin cevap vermesini önlerler. Bu nedenle obez erkeklerde testosteron düşük veya normalin alt sınırında düşük iken LH seviyeleri normalin alt sınırında veya düşüktür. 

Testosteronu düşük erkeklerde kemik mineral dansitesine ve Hemoglobin ve hematokrit (tam kan sayımı)  bakılmalıdır. 

TEDAVİ 

1. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Yaşam tarzı değişiklikleri testosteron seviyesini artırır.

a) İyi ve yeterli  uyku: yetersiz ve kalitesiz uyku uyuyan erkeklerde testosteron seviyeleri  % 15 düşer. Bu nedenle erken yatıp erken kalkmak ve en az 7 saat uyumak gerekir.
b) Az su içenlerde kan volümü azalır ve  hormon yapımı az olur. Günde 2.5 litre su içmek gerekir. 
c) Dengeli  ve sağlıklı beslenmek testosteron seviyesini artırır. Akdeniz diyeti en sağlıklı beslenme şeklidir. 
d) Fazla kiloları vermek testosteronu artırır. Kilolularda testosteron seviyesi  % 50 düşüktür. Kilo verdikçe testosteronda artış olur. 
e) Hareketli olmak ve spor yapmak testosteronu artırır. Ancak aşırı sporun testosteronu düşüreceğini de bilmek lazımdır. 
f) Stres azaltmak testosteronu artırır:  Kronik stres  kanda kortizolü artırır  ve testosteronda değişik salınımlar yapar. 
g) Sigara ve alkol bırakılır
h) Bağırsak sağlığı için fermente gıdalar  ve probiyotikli yoğurt yenir. 
i) Kullanılan ilaçlar gözden geçirilir. Bazı ilaçlar testosteronu azaltabilir. 
×