Sperm Sayısı
Normal döl  miktarı 2-6 ml arasında değişir. Normalde spermlerin % 60 dan fazlası hareketlidir. Sperm sayısı mililitrede  20 milyondan fazla olmalıdır.  

Testiste sperm oluşumu için testosteron oranının  dolaşımdan 50-100 kat fazla olmasının sperm  üretimi için gerekli olduğu düşünülmekteyken son yapılan  araştırmalar  bunun şart olmadığını FSH’nın esas rol oynadığını ve  idiopatik  sperm azlığında  FSH dozunun 75-150 üniteden daha yüksek (300 ünite)  dozlarda gün aşırı verilmesinin etkili olabileceğini ortaya koydu. ×