Aktif Tiroid Hormonu T3 Hormonudur. T4’den T3 Oluşumu

Tiroid hormonlarının etkisi T3 hormonuyla olur. Bu nedenle T4 hormonu deiyodinaz enzimiyle bir iyod molekülü yapısından ayrılarak aktif  T3 hormonuna dönüşür.  Bu dönüşümün sağlıklı olması için dönüşümü yapan enzim olan deiyodinaz enziminin selenyum, mağnezyum ve çinko  bakımından yeterli olması gerekir. Selenyum, çinko, demir ve mağnezyum eksikliğinde bu dönüşüm iyi olmaz.  

Hücreye giren aktif T3 hormonu hücre nuklesuna girerek  tiroid hormon reseptörlerine bağlanarak aktivasyon yapar.  Deiyodinaz enzimi iyi çalışmazsa bu defa T4 den aktif T3 yerine revers T3 yapılır ki bu pasif bir T3 türüdür. Metabolik etkisi yoktur.  Ancak kanser hücrelerinde T4  hücre membranındaki  avBeta3  isminde bir integrin denen yapıya bağlanır. Bu yapıya reverse T3 hormonu da bağlanabilmektedir.

Görüldüğü üzere T4’den T3 oluşumu için şu minerallere ihtiyaç vardır:

a) Selenyum
b) Çinko
c) Yeterli glutatyon oluşması
d) Demir
e) Mağnezyum
×