Hipotalamus-Hipofiz-Tiroid Aksı
Tiroid bezinin çalışması beynimizin tabanında  bulunan  hipotalamus ve hipofiz bezi tarafından kontrol edilir. Hipotalamus  dan salgılanan TRH hormonu  hipofizden  TSH adı verilen bir hormon salgılatır ve bu hormon kan yoluyla tiroid bezine gelerek  ondan  tiroid hormonu yapmasını ister   TSH hormonu tiroid bezinin iyod tutmasını sağladığı gibi tiroid hormonlarının yapılmasını da sağlar. 

Hipotalamus, hipofiz ve tiroid bezi birbirine bağımlı olarak çalışan ve  birbirlerini kontrol eden 3 bezdir. Tiroid bezini hipofiz bezi kontrol ederken, hipofiz bezini de hipotalamus organı kontrol etmektedir. Hipotalamusdan salgılanan TRH hormonu hipofiz bezini etkileyerek buradan TSH hormonu salgılatır. Hipofizden salgılanan  TSH hormonu ise tiroid bezinden tiroid hormonlarının  yapılmasını ve kana salgılanmasını sağlar. Şekil 2’de bu ilişki gösterilmiştir.

Tiroid bezi az hormon salgıladığında  hipotalamustan TRH salınımı artarak hipofiz bezi TSH salgısını artırır ve  tiroid bezinin daha çok hormon üretmesini sağlar. Bu nedenle tiroid bezinin az hormon salgıladığı bir hastalık olan  tiroid yetmezliğinde (hipotiroidi) kanımızda TSH  hormonu normalden yüksek,  fakat T3 ve T4 hormonları düşük olarak bulunur.

Tiroid bezi bazı hastalıklar nedeniyle çok hormon salgılarsa, yani kanımızda T3 ve T4  hormonları çok artarsa bu defa hipotalamusdan TRH  ve  hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu azalır.  Buna geri besleme yoluyla inhibisyon (feedback) denir. Kanımızda T3 ve T4 hormonları  ne kadar yükselirse TSH  hormonu da o  kadar azalır. Hipertiroidi denilen tiroid bezinin aşırı çalışması  hastalığında  ise  kanımızda T3 ve T4 hormonları yüksek iken TSH hormonu normalin altına iner ve düşüktür. Görüldüğü üzere  hipotalamus ve hipofiz bezi kandaki T3 ve T4 hormon düzeyine göre TSH  hormon salınışını azaltıp artırmaktadır. Buna hipotalamus-hipofiz- tiroid aksı denir.B u aks esnek bir yapıya sahiptir ve çeşitli koşullara adaptasyon gösterir. Özellikle ağır hastalıklar, kronik stres ve gebelik gibi durumlarda aks da adaptif değişiklikler olur. 

Hipotalamus-Hipofiz-Tiroid Aksında Yeni  Keşfedilen Geri Besleme Sibernetik  Yolakları

a) Yeni yapılan çalışmalar T3 hormonundan oluşan T2 hormonunun da hipofizden TSH salınımını bloke ettiğini (ultralong feedback) göstermiştir. 

b) Ayrıca TSH hormonu direk olarak  tiroid bezinde  TSH reseptörüne bağlanıp cAMP yoluyla  deiyodinaz enzimini aktive ederek T4 den T3 oluşurubildiği gibi sadece T3 üretimi de artırabilmektedir ki,  buna TSH-T3 şantı denir. Tiroid bezi alınmış veya atrofik hale gelmiş hastalarda tiroid bezi olmayacağı için TSH-T3 şantı ortadan kalkar ve T4 den T3’e dönüşüm yeterli olmaz. Bu nedenle   total tiroidektomi yapılmaış hastalarda veya atrofik tiroid bezi olan hastalarda  sadece LT4  değil T4+T3 tedavisi  daha uygundur. 

c) TSH hormonu kendi salgısını kendi inhibe edebilmektedir (ultrashort feedback) . Graves hastalarında tedavi sırasında normal veya düşük T4 ve T3 olduğunda TSH hala düşük seyreder. Hatta klinik olarak ötiroid olduğunda bile TSH uzun süre düşük seyreder. Aynı durum Graves’li anneden doğan bebekte de olur. Bunun nedeni TSH nin kendi kendini inhibe etme geri beslemesidir. Bu yolak TSH’nın aşırı salgılanmasını önlemektedir ve TSH’nın pulsatil salgılanmasının  bir kaynağıdır. 

d) Hipotiroidi hastalığının başlangıcında artan TSH hormonu T3 oluşumunu artırır. Bu nedenle   T4 sentezinin azalmasından tiroidi korumaya çalışarak sinyalizasyonu tamamlar. 

e) İLİŞKİLİ DENGE: TSH, T3 ve T4 arasında denge ve ilişki hali: Uyarı olmayan istirahat halindeki tiroid bezi vücuda yetecek kadar tiroid hormonu üretemez. Bu nedenle TSH tarafından uyarılması gerekir.  Aşırı uyarılmayı önlemek için  birçok negatif geribesleme faaliyete girer.  Bir miktara kadar serbest T4 seviyesi TSH  uyarırısını yansıtır. Aynı ilişki serbest T3  ve serbest T4 arasında  vardır ve bir denge halindedir. Fizyolojik olaylarda  esneklik olduğundan bunlarda da uygun  değişiklikler oluşur.Tiroid hormonları referans değerleri içindeyken   oluşan du  duruma İLİŞKİLİ DENGE denir. Bu durum T3/T4 oranına bakılarak kısmen anlaşılabilir. Bu dönüşüm oranını verir.  Serbes T4/TSH oranı da TSH başına salınan serbest T4’ü belirler.  Dolaşımdaki T3/T4 oranı düşünce hipotalamustan TRH hormon salınımı artar. 

f) FONKSİYONEL TİROİD KAPASİTESİ: Fonksiyonel tiroid kapasitesi  tiroid bezinin hormon üretebilme kapasitesini gösterir. Eskiden yaptığımız TRH testi gibi tiroid rezervini anlamaya yarar.  Bu gizli tiroid yetmezliğini  TSH ve Tiroid hormonları normal seviyede iken tanımaya yarar. Bu amaçla geliştirilen SPINA-GT (structure parameter inference approach-gain of thyroid)  matematiksel modelleme ile  her bir ünit TSH ile her bir birim zamanda  maksimum T4 üretme miktarı hesaplanır. Yapılan çalışmalar fonksiyonel tiroid bezi rezervinin hipotalamus-hipofiz-tiroid  geribesleme  düzenlemesini hastalığın erken safhasında  artırdığını göstermiştir. Serbest T3/serbest T4 oranı ve serbest T4/TSH oranı fonksiyonal kapasite  ile ilişkilidir.  ve deiyodinaz aktivite ile ters orantılıdır. Deiyodinaz aktivite ile  tiroid fonksiyonal kapasitesi tersine çalışır.Kişinin hormon değerleri ötiroid dediğimiz refgerans değerler arasındayken bile  özellkle  fonksiyonel tiroid  kapasitesi azalınca vücuttaki tüm deiyodinaz aktivitesi artar. Bu nedenle TSH/T4  ile T3 ve T4 arasında denge vardır. Bu nedenle kanda  yapaılan ölçümler bu  hormonlar  arasındaki  ilişkiyi göstermez.
×