Tiroid Hormonlarının Etkileri
Vücudumuzdaki tüm hücreler tiroid hormonlarından etkilenmektedir. İnsanın, anne karnındayken  gelişimi, doğduktan sonra büyümesi ve tüm metabolizma faaliyetleri tiroid hormonları tarafından kontrol edilmektedir. Tiroid hormonlarının vücudumuzda etkilemediği organ veya hücre yok gibidir. Bu etkiler şöyledir:

a) Bebek (fötus) gelişimi  ve beyin gelişimini sağlar
b) Vücut ısısını artırır, oksijen tüketimi artırır. Bun u damar kasılması ve gevşemesi yoluyla özellikle tiroid hormon  alfa  reseptörleri yoluyla yaparlar.
c) metabolizma hızını arırır, bazal metabolizma  hızı artar . Tiroid hormonu az olursa hız yavaşlar.
d) Büyüme ve gelişmeyi sağlar, boyu uzatır.Azlığında gelişim bozulur. 
e) İştahı ayarlar. Fazla olması iştahı artırır, azlığında azalır.  
f) Kalp hızı ve ritmini ayarlar. Fazla olunca çarpıntı oluşur. Az olunca nabız sayısı düşer. 
g) kan kolesterol ve diğer yağlar üzerinde  etkisi vardır. 
h) vücut ağırlığnı ayarlar,
i) Kan oluşumunu sağlar.
j) Sempatik sinir sistemini aktive eder. Fazla olunca çarpıntı, terleme olur. Böbreküstü bezinden epinefrin ve norepinefrin salgısını artırır. 
k) kasların güçlü olmasını sağlar 
l) adet düzeni tiroid hormonlarına bağlıdır. 
m) cilt, saç, ve tırnaklar, 
n) kemikler, omurga, kıkırdaklar  üzerinde etkisi vardır.
o) bağırsaklar hareketini artırır. Az olursa kabızlık oluşur.  
p) karaciğer ve safra kesesi fonksiyonunu etkiler
q) göz de retina ve göz kasları üzerine etkilidir. 
r) Cildin elastiyetini etkiler
s) seks organları geşimi, testis ve over gelişimi 
t) beyin ve sinir dokusu, 
u) kranial sinirler, koku alma, tat duyusu, konuşma, göz hareketleri üzerine etkilidir
v) kollajen, hyaluronik asit,   eklemlerin fonksiyonuna etkiler
w) bağışıklık sistemi etkilenir 
x) psikolojik durum etkilenir.
y) meme sağlığı ve annede memeden süt  gelmesini sağlar
z) İskelet ve kemik üzerinde  kemik erimesini artırır, az oranda kemik oluşumu yapar.
aa) Solunumu etkiler
bb) Birçok hormonun dönüşüm hızını etkiler
cc) Anjiogenez denen yeni damar oluşumunu artırır.  Hücre zarında (membranında)  bulunan Integrin αvβ3 reseptörüne bağlanan tiroid hormonu kanser hücrelerinde yayılımını artırır. Kanserde yeni damar oluşumu (anjiogenez)  artar. 
dd) Hipofiz bezine etki ederek hipofiz saatini ve sirkadiyen hipofiz salınımını ayarlar.
ee) Oksitosin genini etkileyerek oksitosin hormon salgısını artırır ve böylece iyilik ve mutlu olma duygusunu artırır. 

TİROİD HORMONLARININ KLİNİK ETKİLERİ

Tiroid hormonlarının  fazla olması şu etkileri yapar: 

a) Hücrelerin oksijen tüketimini artırır (ISI ARTIŞI, TERLEME)
b) Glikojenolizi  ve glukoneogenezi artırır (HİPERGLİSEMİ-KAN ŞEKERİ YÜKSELMESİ)
c) Protein metabolizmasını hızlandırır (protein yıkımı  artırır) (KİLO KAYBI)
d) Yağ yıkımı artar, HMG-CoA redüktaz  aktivitesini azaltır (HİPOKOLESTEROLEMİ)
e) Vitamin metabolizmasını hızlandırır (ANEMİ)
f) Kemik metabolizmasını hızlandırır,  kemikten kalsiyum eçekan kalsiyumunu artırır (OSTEOPOROZ)
g) Kalpte  epinefrin ve norepinefrin bağlandığı adrenerjik reseptörlerin duyarlılığını artırır (TAŞİKARDİ)
h) Sinir sisteminde uyarılabilirliği artırır (TİTREME, UYKUSUZLUK)
×