TSH Dokulardaki T3 Miktarını Yansıtmaz

TSH düzeyi tiroid fonksiyonlarını anlamada güzel bir belirteçtir.  Kandaki T3 ve T4 ile tersine bir korelasyon içindedir. Ancak bu korelasyon kronik emosyonel veya fiziksel stres, kronik hastalıklar, diyabet, insülin direnci, obezite, leptin direnci, depresyon, kronik yorgunluk sendromu, fibromyalji, premenstrual sendrom, diyet yapma veya kilo alma durumunda bozulur. Bu gibi durumlarda doku T3 seviyeleri düşer. 

Serum T3 seviyesinde % 30 düşme olduğunda hala normal kabul edilen sınırlarda olsa bile doku T3 seviyesi % 70 -80 azalır. Ancak  kandaki TSH, serbest T4 ve serbest  T3 seviyeleri normal sınırlar içinde gözükür. O nedenle bu hastalıkların mevcudiyetinde TSH dokudaki T3 seviyesini iyi yansıtmaz.  Buna rağmen TSH %80 hastada tiroid fonksiyonlarını değerlendirmede iyi bir göstergedir. 

Değişik durumlara göre dokularda  tiroid hormon ayarlanması tiroid hormonlarının  kanda tiroid hormon bağlayan proteinlere bağlanmasındaki değişiklikler, T4 hormonunun T3’e dönüşüm hızının ayarlanması, hücreye girişte memran transport sisteminde değişiklik, aktif  T3 hormonu bloke eden rT3 ve tironaminlerin artması ile kontrol edilir.   

T4’den T3  yerrine rT3 yapılırsa  aktif T3 elde edilememiş demektir.  Dönüşümün iyi olup olmadığı kanda rT3 ve T3/T4 oranına bakılarak anlaşılır. Dönüşüm iyiyse T3/T4 oranı >2.70 olmalıdır. 

×